Chongjin

Chongjin är en kuststad i den nordöstra delen av Nordkorea med en betydande hamn. Staden är med sina 627 000 invånare landets tredje störst stad och tillika huvudstad i Norra Hamgyongprovinsen. Chongjin är belägen längs med floden Sosong.

Fartyg i hamnen i Chongjin
Fartyg i hamnen i Chongjin
Det är okänt när staden grundades, men Chongjin var ursprungligen en liten fiskeby. 1908 började japanerna att bygga upp staden utifrån en stadsplan baserat på ett strikt rektangulärt gatumönster. Man byggde ut hamnen och byggde upp ett större stålverk. Chongjins hamn blev nu en viktig omlastnings- och utskeppningsplats för kinesiska och koreanska varor.

Under den svåra svälten i Nordkorea på 1990-talet var Chongjin en av de svårast drabbade städerna och beräkningar pekar på att uppemot 20 procent av stadens befolkning omkom i sviterna av svälten. Att Chongjin drabbades så hårt beror på att det i området finns mycket begränsat med odlingsbar mark. Svälten gjorde att den lokala grodpopulationen utrotades till följd av en alltför stor jakt.

Den svåra situationen för civilbefolkning under nittiotalet gjorde att ett antal uppror uppstod. Till exempel ska ett stort antal kvinnliga köpmän ha protesterat mot myndigheternas försök att stoppa de privata marknader som uppstått till följd av brister i det officiella matdistributionssystemet. Protesterna ska enligt rapporter ha fått till följd att myndigheterna släppte på kontrollen och tillät viss privat handel.

Stadsbild från centrala Chongjin.
Stadsbild från centrala Chongjin.
Enligt andra rapporter ska hela den 6:e armékåren av Koreanska Folkarmén, som var stationerad i i anknytning till staden, med omkring tre tusen män, ha lämnat staden under en natt hösten 1995 för att tåga mot huvudstaden Pyongyang. Händelsen ska enligt rykten ha haft samband med ett förmodat kuppförsök mot den dåvarande ledaren Kim Jong-il. Upproret ska dock ha slagits ned och trupperna ha ersatts av den 9:e armékåren från Wonsan.

Chongjin är ett av Nordkoreas viktigaste centra för stål- och fiberindustrin i landet. Staden, som ibland kallas för Järnstaden, har flera viktiga stålverk, ett stort skeppsvarv och en fabrik som tillverkar tåg. Chongjin uppskattas stå för ungefär en fjärdedel av Nordkoreas utrikeshandel.

På grund av den stora koncentrationen av tung industri är Chongjin en av Nordkoreas mest förorenade städer.

Efter Sovjetunionens kollaps uppstod en stor brist på olja i Nordkorea, vilket i sin tur skapade en stor energibrist i landet. Många av Chongjins fabriker tvingades därför stänga. En FN-tjänsteman som besökte Chongjin 1997 beskrev staden som en öde skog av metallskrot.

Hamnen i Chongjin tros vara Nordkoreas näst viktigaste hamn (efter den i Nampo) och är en central del i landets handel med grannländer i de östra delarna av Asien, bland annat Ryssland och Japan. Som en följd av detta har Ryssland och Kina konsulat i staden, vilket gör Chongjin till en av de ytterst få städer i Nordkorea med utländska beskickningar.

Kim Il-Sungstatyn i Chongjin.
Kim Il-Sungstatyn i Chongjin.
Chongjin har en flygplats som används för såväl civila som militära ändamål. Det finns planer på en större flygplats i området, men dessa planer har ännu inte slutförts. Staden är ihopknuten till Pyongyang via den elektrifierade järnvägen städerna emellan.

Utöver huvudstaden Pyongyang är Chongjin den enda staden i Nordkorea med spårvagn, där alla vagnar är begagnade vagnar från huvudstaden. Spårvagnssystemet planerades till att bestå av 32 km spår, men på grund av resursbrist har endast 12 km färdigställts. På grund av energibristen står vagnarna dessutom ofta stilla. Utöver spårvagnar finns också trådbussar i staden. Några privata taxbilar finns inte. Stadens huvudgata, Väg 1, är en sexfilig motorväg som delar staden i två delar.

I Chongjin finns flera institutioner för högre utbildning, såsom Chongjins tekniska universitet, lantbruksuniversitet och medicinska universitet. En av stadens lärarhögskolor är uppkallad efter Kim Jong-Ils mor Kim Jong-suk.

idrottsarenan Chandongcha Park i Chongjin.
idrottsarenan Chandongcha Park i Chongjin.
Bland stadens sevärdheter kan nämnas den 8 meter höga bronsstatyn av Kim Il-Sung, Revoultionsmuséet och stadens djurpark (där det för närvarande inte finns några djur). Fotbollslaget Chongjin Chandongcha spelar sina matcher på Chandongcha Park, med plats för 15 000 åskådare.

Den lokala tidningen heter Hambuk Idag.

Boken ”Inget att avvundas” av Barbara Demick utspelar sig till stora delar i Chongjin.

Källor:
Wikipedia: Chongjin
Wikimapia: Chandongcha Park

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*