Kaesong

Kaesong är en stad i södra delen av Nordkorea, nära den Demilitariserade zonen. Staden, som ligger i provinsen Norra Hwanghae, var den koreanska huvudstaden under Koryodynastin (918–1392). Staden är centrum för Nordkoreas lätta industri. På grund av närheten till Sydkorea är staden värd för gränshandeln mellan Nord- och Sydkorea och i staden finns också den gemensamma industrizonen. I Kaesong bor drygt 300 000 invånare, varav cirka 200 000 bor i själva centralorten.

Historia

Arkeologer har funnit fynd i Kaesong som visar att området var bebott redan på den yngre stenåldern. Vid utgrävningar har man hittat bland annat lerkrukor och yxor i sten.

Historiskt monument i Kaesong.
Historiskt monument i Kaesong.

På grund av sitt läge mitt på den koreanska halvön har styret över Kaesongområdet växlat med de olika styrande rikenas styrka och framfart. Med förändringar av styret har också namnet på staden förändrats. Fram till att området togs över under Silla år 555 efter Kristus, hade området styrts av Maha (en lös konfederation av mikrostater), Gogoyreo (staden hade då namnet Busogap) och Baekje. Under Kung Jinheungs sextonde år som Sillas härskare erövrades Kaesong och fick namnet Samguk Saki. Under Sillatiden byggdes 694 ett slott i området och området fick namnet ”Songak”.

Mot slutet av 800-talet började Silla att tappa i styrka och en orolig tid tog vid där rivaliserande krigsherrar försökte att ta makten över Koreahalvön. 898 blev Kaeong en del av det kortlivade riket ”Yngre Goguryeo” under Gung Ye styre och 20 år senare togs området över av Wang Geon, och ingick nu i Koryodynastin (även känt som Goryeo). Wang Geon gjorde Kaesong till rikets huvudstad, under namnet Gaegyeong och därefter Gaeson-bu.

Wang Kons grav utanför Kaesong.
Wang Kons grav utanför Kaesong.

I början av 1000-talet brändes stora delar av staden ned under det Andra Goryeo-Khitankriget och staden tappade en del av sin status varpå en tid av instabilitet följde. Bland annat slogs ett större slavuppror ned 1198. 1392 störtades Koryodynastin och Joseondynastin tog makten över Koreahalvön. Huvudstaden flyttades 1394 till Hanyang, dagens Seoul. Joseondynastin skulle vara i 500 hundra år.

När Koreahalvön delades upp efter andra världskriget hamnade Kaesong söder om den 38:e breddgraden och blev därmed en del av Sydkorea, men under Koreakrigets första dagar i juni 1950 erövrades staden av den koreanska folkarmén. Tre månader senare, strax efter att FN-trupperna landstigit på Incheon, återerövrades staden av FN-trupper den 9 oktober 1950. I mitten av december samma år tvingades FN-trupperna att lämna Kaesong när de kinesiska styrkorna trängde söderut och staden blev kvar under kinesisk/nordkoreansk kontroll fram till krigsslutet 1953.

Platsen för undertecknandet av vapenstilleståndsavtalet (1953) i Panmunjom.
Platsen för undertecknandet av vapenstilleståndsavtalet (1953) i Panmunjom.

Förhandlingar om eldupphör i kriget inleddes i Kaesong den 10 juli 1951, men flyttades efter tre månader till Panmunjom. När avtalet om vapenstillestånd skrevs under den 27 juli 1953 fick Nordkorea officiellt kontroll över Kaesong och staden blev den enda stad vars kontroll överflyttades från Sydkorea till Nordkorea som ett resultat av kriget.

Efter kriget ingick Kaesong först, tillsammans med de delar av Gyeonggiprovinsen som hamnat norr om gränsen, i Kaesongregionen. 1955 fick staden status som ”direktstyrd stad” och var då en självständig administrativ enhet på samma nivå som provinserna. 2002 bildades Kaesong Industrizon i samarbete med Sydkorea och 2003 uppgick staden, inklusive industrizonen, i provinsen Norra Hwanghae.

Geografi

Kim Il-Sungstatyn i Kaesong.
Kim Il-Sungstatyn i Kaesong.

Kaesong är Nordkoreas sydvästligaste stad och gränsar till länen Kaepung, Changpung, Panmun och Kumchon. Ön Kanghwa, som tillhör Sydkorea, ligger alldeles söder om Kaesong, enbart skild av en smal kanal. Huvuddelen av de omgivningar som Kaesong ligger i präglas av relativt låga kullar, men det finns också betydligt högre berg i närheten, såsom till exempel Myoji (764 meter), Chonma (757 meter) och Chesok (749 meter). Staden omges av bergen Songak (489 meter) och Pongmyong. Stadskärnan ligger runt det lägre Janamberget (103 meter) på vilken stadens ikoniska Kim Il Sungstaty står. Stadens nordöstra gräns utgörs av floden Imjin och floden Ryesong utgör dess västra gräns.

I området finns fyndigheter av guld, zink, koppar, kalksten, kaolin och granit.

Gatubild från Kaesong.
Gatubild från Kaesong.

Klimatet är varmt och relativt jämt, med en medelårstemperatur på 10℃. Januari är den kallaste månaden med en medeltemperatur på 6℃, medan augusti är varmast med 25℃. Medelårsnederbörden är 1400 millimeter. Områden är frostfritt 180 dagar om året, vilket är längst i Nordkorea. 55% av Kaesong består av skog (i huvudsak tall) och här finns 40 arter av däggdjur och åtminstone 250 olika fågelarter.

Landmärken

I Kaesong ligger bland annat Koryo Songgyungwanuniversitet (lätt industri) och en konsthögskola. På Koryomuseet, som ligger i stadens gamla Konfucianistiska akademi, finns flera ovärderliga konstföremål och kulturreliker från Koryodynastin. Där finns också många kopior, vars original finns utställda på ett museum över den koreanska historien i huvudstaden Pyongyang. Då staden var huvudstad under Koryodynastin hittar man huvuddelen av gravarna för dynastins härskare i staden. Till exempel ligger den stora graven tillhörande Taejo, en Kyorodynastins härskare, i Kaesong. I området finns också gravar tillhörande andra betydande personer från de tider då Kaesong styrdes av andra regimer. Dessvärre är huvuddelen av gravplatserna inte tillgängliga idag.

Ekonomi

Risodling utanför Kaesong.
Risodling utanför Kaesong.

Med sin topografi, sitt klimat och sin bördiga jord har Kaesong goda naturliga förutsättningar för jordbruk. Vattenförsörjningssystemet baseras på 18 reservoarer, 150 pumpstationer och ett hundratal mindre dammar. Den brukade marken utgör 27 procent av landarealen i Kaesongområdet. Ris, majs, sojabönor, vete och korn är de viktigaste grödorna, varav ris är den enskilt viktigaste med ungefär 60 procent av spannmålsproduktionen. I området odlas också frukt och grönsaker, såsom persikor, äpplen och persimon. Kaesong är känt för sina vita persikor och persikoproduktionen utgör 25 procent av den totala fruktproduktionen. Här odlas och processas också koreansk ginseng, Goryeo Insam, av hög kvalitet. Ginseng är en viktig exportvara.

Kaesong är Nordkoreas centrum för landets lätta industri. I området finns fabriker för framställning av bland juveler och ginseng, men sedan Koryoperioden är området också känt för sina handarbeten, såsom porslin och broderier. Textilindustrin är viktigast, men produktionen av livsmedel är också viktig, med produktion av bland annat olja, konserver, alkoholhaltiga drycker och läskedrycker. I området finns dessutom produktion av så skilda varor som harts, timmer, skor, musikinstrument och glas. Det finns också fabriker för den tunga industrin, med tillverkning av jordbruksmaskiner och reparationer av traktorer.

Textilfabrik i Kaesong.
Textilfabrik i Kaesong.

2005 invigdes Industriregionen i Kaesong som drivs gemensamt av Syd- och Nordkorea, men som är belägen i Nordkorea. I industriregionen arbetar drygt 53 000 nordkoreaner på 120 sydkoreanska textilfabriker och andra arbetskraftsintensiva fabriker. Detta motsvarar en sjättedel av all arbetskraft i Kaesong. Här arbetar också knappt tusen sydkoreaner. I området produceras årligen varor till ett värde av uppskattningsvis 470 miljoner dollar.

Turism

Kaesong är en av de största turistdestinationerna i Nordkorea. Turister som ska besöka Den Demilitariserade Zonen passerar genom Kaesong och de flesta turistgrupper stannar på ett besök här. Kaesong är en av enbart två platser som du kan resa till från Sydkorea.

Kwandokpaviljongen i Kaesong.
Kwandokpaviljongen i Kaesong.

I Kaesong finns många sevärdheter från Koryotiden, till exempel Namdaemunporten, Sunggyungwans Konfucanistiska akademi (nuvarande Koryo museum), Sonjukbron och Pyochungpaviljongen. Till de mer okända sevärdheterna kan nämnas Kwandokpaviljongen, ruinen av Manwoldaepalatset, Anwhatemplet, Chomsongdaeobservatoriet. 24 kilometer norr om staden hittar du fortett Taehungan, som byggdes för att skydda huvudstaden Pyongyang. I fortett finns också två tempel, Kwanum och Taehung. Väster om staden finns kungagravarna tillhörande Kongmin och Wang Kon. I området finns det berömda vattenfallet Pakyon, liksom ett stort, nyligen upptäckt, Buddhamonument som är hugget direkt ur berget Chonma.

Utbildning

Sonjukbron
Sonjukbron

I Seonggyungwan, en kilometer norr om Sonjukbron i centrala Kaesong, finns ruinen av en för området och tiden typisk utbildningsinstitution. Den grundades 992 under Koryotiden då kung Seongjong styrde över området och studier av konfucianismen fick stor betydelse. Under Imjinkriget (1592–1598) brändes institutionen ned.

Den första moderna skolan byggdes 1906. Hanyeong Seowon, eller Anglo-koreanska skolan, initierades av Yun Chi-ho, med hjälp av två amerikanska missionärer, Wasson och Candler. Det fick 1917 status som lägre högskola, för att 1950 bli högskola, med rätt att examinera farmaceuter. När Koreakriget bröt ut hade 40 personer examinerats och skolans verksamhet flyttade då till Incheon. 1953 återuppstartade skolverksamheten, på motsvarande gymnasienivå. Denna verksamhet finns fortfarande kvar.

I Kaesong finns idag 80 grundskolor runt om i staden, 60 gymnasier, tre högskolor och tre universitet, med utbildning av bland annat statsvetare och lärare.

Transporter

Motorvägen mellan Pyongyang och Kaesong.
Motorvägen mellan Pyongyang och Kaesong.

Kaesong är samanbundet med Pyongyang och andra städer med järnväg och motorväg. Stadens viktigaste järnvägsstation är Kaesongstationen, vilken ligger längs med Pyongbulinjen.

Källa:
Wikipedia: Kaesong

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*