Goda resonemang kring förutsättningarna för koreansk återförening

Boken ”Koreansk återförening i sikte?” gavs ut 2002 som en del i Världspolitiska Dagsfrågor från Utrikespolitiska Institutet. Det är en välstrukturerad redovisning av förutsättningarna för en enad koreansk nation. En redogörelse, som trots sina dryga tio år på nacken, känns aktuell i stora delar. 2002 hade Kalla kriget avslutats och det inbördes förhållandet mellan Syd- och Nordkorea hade hamnat i de positioner som princip gäller än idag.

Boken inleds med en kort summering av bakgrunden till situationen på Koreahalvön. Historien gås igenom snabbt, vilket jag tycker är bra. Man har valt att fokusera på de delar som mest kan bidra till att förklara delningen av halvön. Den tar således sin utgångspunkt i andra världskriget. Detta är i huvudsak som sagt bra, men jag tror boken skulle tjänat på att i alla fall nämna något om Koreas kulturella arv, vilket påverkat framför allt situationen i dagens Nordkorea. Formatet tillät troligen inte detta och författaren har därför gjort en avvägning som är fullt acceptabel.

Boken är uppdelad utifrån politiska förutsättningar och ekonomiska förutsättningar för en återförening. Här tycker jag att redovisningen av de ekonomiska förutsättningarna är de som har högst värde för dagens läsare. På detta plan har inte speciellt mycket hänt, utan de tendenser man såg när boken skrevs har förstärkts. Vi ser ett ekonomiskt mycket starkt Sydkorea och en nordkoreansk nation som allt mer hamnar på efterkälken. Likaså har den sydkoreanska skepsisen till att betala det ekonomiska priset för en återförening som boken beskriver blivit allt större.

När det kommer till de politiska förutsättningarna har betydligt mer hänt. För det första har vi en ny ledare i Nordkorea. Han har ännu inte visat några tendenser till att vara förespråkare för en mjukare förhandlingslinje gentemot omvärlden än sin far. Snarare har Kim Jong-un intagit en ännu hårdare konfliktlinje, med raketprov och hårda utspel mot såväl Sydkorea som USA. För det andra har vi också fått nya regimer i Kina, Sydkorea och USA. Där är kanske den största skillnaden att USA har en något mjukare linje gentemot Nordkorea. Detta är förändringar som torde ha påverkat förutsättningarna för en framtida återförening och som boken av naturliga skäl missat.

LÄS MER:  Spännande teorier om schamanismens roll i Nordkorea

Boken avslutas med ett kapitel kring fyra tänkbara scenarion; 1) Status quo, 2) Krig, 3) Reformer i Nordkorea och 4) Kupp i Nordkorea. Detta är nog det kapitel som jag uppskattar mest i boken. Tankarna kring dessa fyra scenarion är fortfarande rykande aktuella och jag tror att författarna hade tecknat ungefär samma bild om boken skrivits idag. Bra och givande läsning.

Köp boken:
Utrikespolitiska institutet: Världspolitikens Dagsfrågor

Om Pär Lundqvist 775 artiklar
Pär Lundqvist är redaktör på infokorea.se. Han jobbar till vardags som politisk sekreterare för Liberalerna. Pär besökte Nordkorea 2012 och grundade därefter infokorea.se. Han nås lättast på par@infokorea.se eller @parlundqvist.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*