Ett jordskalv med magnituden 3,4å richterskalan har noterats i nordöstra delen av Nordkorea. Detta enligt uppgifter från den kinesiska seismologiska myndigheten, CENC. Enligt CENC är skalvet med stor sannolikhet orsakat av eb ”artificiell explosion”. Detta, samt det faktum att jordskalvet skedde i närheten av de område där Nordkorea tidigare område för kärnvapenprovsprängningar, tyder på att landet nu genomfört sitt sjunde prov av kärnvapen.

Det finns ännu ingen bekräftelse av detta från något annat håll än från Kina.

En eventuell ny provsprägning kommer under en vecka där den amerikanske presidenten Donald Trump och Nordkoreas ledare Kim Jong-un gått till hårda verbala angrepp mot varandra.

Källa:

NK News: Earthquake event possible nuke test in North Korea