Noggrant om den svåra svältens orsaker och konsekvenser

Denna bok utgör en, minst sagt, noggrann genomgång av den stora svält som drabbade Nordkorea under 1990-talet. Svälten nådde sin kulmen 1997 och beräknas ha skördat någonstans mellan 600 000 och två miljoner dödsoffer.

Orsaken till svälten var i huvudsak att landets planekonomi hade börjat stagnera under 1970-talet till följd av avsaknaden av ekonomiska och industriella reformer. Detta gjorde jordbruket, gruvdriften och den tunga industrin hårt eftersatt och olönsam, vilket kraftigt försämrade den nordkoreanska statens finanser. Till detta kom att subventioner från Sovjetunionen, i form av billigt konstgödsel, billig energi och billiga livsmedel, upphörde i samband med kommunismens fall i början av 1990-talet.

Boken är uppdelad i tre huvuddelar. Den första delen handlar om omvärldens försök att finna tecken på vad som faktiskt hände i det slutna landet. Var det verkligen en stor svältkatastrof eller var det bara en ”hanterbar” brist på mat? Den andra delen berättar om omvärldens olika respons på tecknen; från försök att få till ett rejält hjälparbete, till försök att istället motverka insatser till landet. Det tredje kapitlet rör konsekvenserna av svälten, såväl inom Nordkorea som på omvärldens bild av landet.

Andrew S. Natsios
Andrew S. Natsios
Boken är skriven av Andrew S. Natsios. Han har en bakgrund inom den amerikanska biståndsorganisationen World Vision och som administratör på den amerikanska biståndsmyndigheten USAID. I sin roll på World Vision undersökte han de tecknen som fanns på en pågående svält och försökte därefter att förmå, i huvudsak, det amerikanska samhället att reagera.

Natsios konstaterar att orsaken till den sena hjälpen stavades politik. Han är mycket kritisk till den dåvarande demokratiska administrationen i Washington som saknade vilja att ge bistånd, främst av rädsla för att livsmedlen skulle hamna hos militären och därmed stärka den nordkoreanska regimen. Han är lika kritisk mot EU, som han menar inte vågade agera på egen hand utan istället väntade på USA.

LÄS MER:  Förföljelser av kristna

I motsats till hur företrädarna för USA och EU resonerade drar Natsios i bokens avslutning slutsatsen att utländskt bistånd snarare skulle kunna ha hjälpt till att stjälpa den nordkoreanska regimen. Detta av fyra skäl.

För det första bidrog hjälpen till en form av marknadsekonomi, där biståndet lades ut på privata marknader. Genom biståndet skapades en marknad för livsmedel och staten tappade därmed sin kontroll över livsmedelsdistributionen och tappade därmed också maten som ett verktyg för sin kontroll över befolkningen.

För det andra var det uppenbart att hjälpen kom från de länder som i den nordkoreanska propagandan pekats ut som Nordkoreas fiender, såsom USA och Sydkorea. Genom biståndet kunde dessa länder visa upp för den nordkoreanska befolkningen att man inte alls var en fiende, utan snarare vänligt inställda.

För det tredje visade det myckna biståndet att den bild som den nordkoreanska staten försökt ge av ett fattigt Kina och ett fattigt Sydkorea inte alls stämde. Snarare blev det tydligt att det i dessa länder fanns ett stor välstånd. Så stort att man till och med kunde skänka betydande kvantiteter livsmedel till Nordkorea.

För det fjärde visade biståndet, med all tänkbar tydlighet, att den nordkoreanska Juche-politiken, som bygger på självtillit” och ”självförsörjande”, hade brutit samman och att landet på intet sätt kunde klara sig på egen hand. Beroendet av utlandet stod klart.

Detta är ingen bok som du med lätthet tar dig igenom på semestern. Faktum är att jag uppfattade den som väldigt trög och krävande. Boken är faktaspäckad, akademiskt tung och intellektuellt resonerande.

Natsios sökande efter bevis på en nordkoreansk svält kan lite liknas vid en deckarroman, men utan nödvändigt kött och blod för att skapa det där genuina intresset. Detta är utan tvekan bokens stora svaghet, då den i alltför liten utsträckning fokuserar på dem som det egentligen borde handla om, dvs offren. Nu är boken i och för sig en ambition att beskriva svälten ur ett politiskt perspektiv, men läsvärdet hade definitivt stärkts av lite mer mänsklighet. Han har genomfört intervjuer med flyktingar och överlevande, men redogör i liten utsträckning för deras umbäranden och erfarenheter.

LÄS MER:  Mystiskt och spännande till sista sidan

En annan sak som jag håller emot boken är att den, trots sin neutrala ansats, blir väldigt politisk. Natsios republikanska tillhörighet blir väldigt tydlig i sin kritik mot Clintonadministrationen och sin hyllning av motsvarande insatser under Reaganåren. Jag menar inte att hans bild är fel, men jag uppfattar den ibland som alltför onyanserad. Samma sak kan också sägas om hans kritik gentemot EU, där han alltför lättvindigt beskriver EU som enbart en följare till USA, utan förmåga till egna initiativ.

Som helhet går det dock inte annat än att beundra hantverket i boken. Ambitionen att beskriva bakgrunden till svälten, dess konsekvenser samt förklaringar till omvärldens agerande genomförs till fullo. Bakgrundsarbetet är gediget, liksom bokens disposition och upplägg.

Boken har mycket hög trovärdighet, inte minst på grund av att den helt utelämnat roliga, och i många fall nedlåtande, anekdoter om Nordkorea, som böcker om detta land ofta tyngs ned av. Istället präglas boken av fakta och analys. Bra!

Bokens styrka ligger i dess första och andra del, medan bokens svagaste kapitel är de där Natsios försöker sia om framtiden. Dels på grund av viss stolpighet och en avsaknad av tillräckligt djup, men också på grund av att det gått några år sedan boken gavs ut och att hans förutsägelser har bevisats felaktiga. Inte minst i Natsios spekulationer om Nordkoreas snara undergång och hans tilltro till en gryende opposition.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att boken är given läsning för den som är intresserad av att på djupet förstå det nordkoreanska samhället. Genom diskussionen om svälten och dess orsaker lyckas Natsios mycket väl beskriva hur Nordkorea är uppbyggt och hur dess samhälle fungerar. Detta är mycket viktig läsning.

LÄS MER:  Inga förbättringar av mänskliga rättigheter i Nordkorea

Köp boken:
Adlibris: The Great North Korean Famine (Häftad)
Bokus: The Great North Korean Famine (Häftad)
Bokus: The Great North Korean Famine (Inbunden)

Om Pär Lundqvist 775 artiklar
Pär Lundqvist är redaktör på infokorea.se. Han jobbar till vardags som politisk sekreterare för Liberalerna. Pär besökte Nordkorea 2012 och grundade därefter infokorea.se. Han nås lättast på par@infokorea.se eller @parlundqvist.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*