Infokorea är en oberoende, privatägd webbplats fokuserad på Nordkorea. Vi har ingen anknytning till någon politisk organisation eller nation. Allt arbete på infokorea.se bedrivs ideelt.

Infokorea är tänkt som en portal för information och nyheter om Nordkorea som på ett brett sätt kan uppmärksamma situationen i landet. Denna sida ska samla texter och fakta om landet, och även länka till information och artiklar i andra medier. Vi vill beskriva aktuella skeenden i landet, samla fakta om kultur och historia, men också information om till exempel landets förutsättningar för turism och möjligheter för svenska företag att investera i landet.

Infokorea är sprungen ur ett behov av att uppmärksamma situationen i det stängda Nordkorea och samtidigt bredda informationen om landet. Svensk medias rapportering är sporadisk och är i princip uteslutande rapporter om förändringar i det nordkoreanska ledarskapet, beskrivningar av relationen till Sydkorea eller bilder av massarrangemang. Oftast med en nedsättande ton. Vi vill skapa förutsättningar att kunna ge svenskar, såväl journalister, politiker som ”vanliga” svenskar, en total bild av detta komplicerade land.

Utifrån sett är Nordkorea väldigt svårt att förstå. T.ex. etsar sig bilden av tusentals människor i ohejdad gråt vid Kim Il Sungs bortgång sig fast i minnet och reaktionen är svår för en svensk att förstå. Men förståelse för nordkoreanernas levnadssituation och bakgrunden till detta är troligen enda sättet att på sikt kunna hjälpa landet. Utan denna förståelse kan vi inte bidra till en förändring. Målet med denna sida är därför att på kort sikt öka den allmänna kunskapen om Nordkorea i Sverige, för att på längre sikt kunna använda denna kunskap för att om möjligt förändra situationen i landet.

Läs mer om Våra skribenter.