Säkerhetsrådet beslutade om nya sanktioner

FN:s säkerhetsråd beslutade under måndagen om nya sanktioner mot Nordkorea efter landets senaste provskjutningar av robotar och förra veckans kärnvapenprov. Beslutet var enhälligt, men sanktionerna är mjukare än vad den amerikanska administrationen först förslog. USA hade bland annat föreslagit ett totalt förbud mot oljeimport och att regeringens och ledarne Kim Jong-uns tillgångar utomlands skulle frysa, men här fick USA inte med sig hela säkerhetsrådet.

Resolutionen förbjuder Nordkorea från all import av naturgas. Den sätter begränsar dessuomt Nordkoreas import av råolja till en nivå motsvarande landets import det senaste åren. Importen av raffinerade petroleumprodukter begränser till 2 miljoner fat per år. Dessutom förbjuds Nordkorea att exportera textilprodukter och länder förbjuds att utfärda arbetstillstånd för nordkoreanska gästarbetare. De sistnämnde åtgärderna är ett försök att slå ned på två viktiga källor till hårdvaluta för Nordkorea.

Sydkorea säger sig vara nöjda med de nya sanktionerna. I ett uttalande under måndagen säger Park Soo-Hyun, talesperson för president Moon Jae-in, att landet välkomnar att FN:s säkerhetsråd så snabbt kom till ett snabbt beslut och Park konstaterar att de nya sanktionerna är mycket hårdare än de tidigare coh visar på omvärldens enighet gentemot Nordkorea.

-Nordkoreas hänsynslösa konfrontation gentemot omvärlden är bara ett rop på hårda sanktioner och Nordkorea måste inte detta. Nordkorea måste sluta att sätta det internationella samfundets fast beslutsamhet på prov. Vi framhärdar att den ende vägen ut ur diplomatisk isolering och ekonomiskt tryck är genomföra en nedrsting och komma till dialog, sade Park Soo-hyun.

Även USA:s FN-ambassadör Nikki Haley säger sig vara nöjd med resolutionen, men konstaterar att de enbart kommer att fungera om samtliga länder väljer att följa dem fullt ut.

-Idag säger vi att världen aldrig kommer att acceptera att Nordkorea har kärnvapen, sade Haley. Vi är färdiga med att försöka förmå regimen att köra de rätta sakerna och nu vidtar vi istället steg som ska hindra den från att göra fel saker.

LÄS MER:  Nordkoreanskt nej till återförening av familjer

Haley upprepade att USA inte vill ha krig och mendade att ”Nordkorea ännu inte passerat gränsen utan återvändo”. Hon sade att om Pyongyang ger upp sitt kärnvapenprogram och visar att landet kan leva i fred, som kommer omvärlden att leva i fred med Nordkorea.

Den slutgiltiga resolutionstexten blev färdiga efter förhandlingar mellan USA och Kina, Nordkoreas viktigaste handelspartner. Nikki Haley lovordade ”den starka relationen” mellan USA:s president Donald Trump och Kinas president Xi Jinping och menade att detta möjliggjorde gårdagens beslut i säkerhetsrådet.

Men den färdiga resolutionen är klart urvattnad i jämförelse med den ursprungliga resolutionstext som Trumpadministrationen lade fram till säkerhetsrådet i förra veckan. Det totala oljeembargo som USA föreslog skulle ha lamslagit den nordkoreanska ekonomin. Den nu föreslagna gränsen för import kommer att få inverkan, men landet kommer ju fortsatt att tillåtas imporera motsvarande nivåer som de senaste tolv månaderna.

Enligt amerikanska myndigheter så står Kina för den största delen av Nordkoreas import av råolja, vilken uppskattas till 4 miljoner fat per år. Enligt data från FN så importera Nordkorea uppskattningsvis 6000 fat oljeprodukter från Kina varje dag, en import som är helt vital för landets jordbruks-, transport- och militärsektorer.

Om dessa uppskattningar stämmer så importerar Nordkorea i storleksordningen 2,2 miljoner fat oljeprodukter varje år och resolutionens begränsning på 2 miljoner fat skulle innebära en minskning av importen med 10 procent. Men USA menar att den verkliga importen är 4,5 miljoner fat, vilket alltså innebär en minskning med drygt 50 procent.

Förbudet mot Nordkorea att exportera textilprodukter kommer också att bli kännbart. Jämte exportinkomster från kol, järn, marina livsmedel och andra mineraler (som redan är föremål för tidigare FN-sanktioner) är textilexport en av Nordkoreas viktigaste inkomstkällor. Sydkoreanska myndigheter uppskattar att exporten uppgåt till drygt 750 miljoner dollar och utgör en fjärde del av Nordkoreas handelsvaror.

LÄS MER:  Sydkorea stänger industriområdet Kaesong

Enligt en anonym amerikanska källa uppskattar den amerikanska presidentadministrationen att de nya sanktionerna, tillsammans med de tidigare beslutade, kommer att att förbjuda 90 procent av den under 2016 rapporterade nordkoreanska exporten.

Förbudet mot att utfärda arbetstillstånd för nordkoreanska gästarbetare uppskattas kosta Nordkorea 500 miljoner dollar per år. USA uppskattar att det idag finns 93 000 nordkoreanska gästarbetare runt om i världen, främst i Kina och Ryssland.

I det ursprungliga amerikanska förslaget innebar frysta tillgångar i utlandet, liksom ett reseförbud, för Kim Jong-un och fyra andra höga företrädare för det styrande partiet och för det styrande partiet. Gårdagens resolution innebar enbart begränsningar för en person, Pak Yong Sik. Pak, är högt uppsatt inom det styrande Arbetarpartiets Centrala Militärkommission, vilken kontrollera landets militär och styr över den inhemska krigsindustrin.

USA ville också frysa tillgångarna för det nordkoreanska flygbolaget Air Koryo och sex andra viktiga organisationer inom arbetarpartiet och militären. Men de nya sanktioner innebar bara sanktioner riktade mot den centrala militärkommissionen och partiets viktiga propagandaavdelning.

Nordkoreas utriksminister lämnade ett uttalande tidigt under måndagen och lät då meddela att man följer USA nära och han varnade för att Nordkorea är ”redo och villiga” att svara på nya sanktioner och mendade att USA kommer att få betala ett högt pris om det av Washington föreslagna sanktionerna genomförs.

Storbrittaniens FN-ambassadör Matthew Rycroft fick före beslutet i säkerhetsrådet frågor om de resolutioner som flera beskriver som urvattnade. Han menar att det är mycket värdefullt att uppnå enighet i säkerhetsrådet och han hoppades att alla länder i rådet skulle rösta för den reviderade resolutionen. Han beskrev de nya sanktionerna som ”väldigt robusta” och ett ”betydande tillägg” till de tidigare beslutade sanktionerna.

LÄS MER:  Sydkoreansk propaganda över gränsen

Kina och Rysslande efterfrågade en resolution som fokuserade på en politisk lösninh av krisen kring Nordkoreas kärnvapenprogram. De ville se åtgärder som skulle förmå Nordkorea att pausa sina prov av kärnvapen och missiler. Länder ville att USA och Sydkorea i utbyte mot en sådan paus skulle upphöra med sina gemensam militära övningar, vilka är ett rött skynke för den nordkoreanska regimen. Den amerikanska presidentenadministrationen ska dock ha vägrat.

Ryssland menar att sanktioner är verkningslösa och landets president Vladimir Putin uttryckte i förra veckan att ett totalt oljeembargo enbart skulle slå mot det nordkoreanska folket.

I resolutionen finns texter om ”ett fortsatt arbeta för att minska spännigen” och att målet för resolutionen är en kärnvapenfri koreansk halvö. Texterna i resolutionen ger också stöd för strävandena att återuppta sexpartssamtalen mellan Nordkorea, Sydkorea, USA, Ryssland, Kina och Japan.

Det framgår också att resolutionen att säkerhetsrådet står upp för Nordkoreas suveränitet och territoriella integritet och att säkerhetsrådet eftersträvar ”en fredlig och diplomatisk lösning för sityationen”. Det konstateras i resolutionen att ”utvecklingen på den koreanska halvön kan får allvarliga och stora regionala implikationer”. Det tydliggörs också att säkerhetsrådet är eniga om ytterligare åtgärder om Nordkorea genomför fler provsprängningar av kärnvapen eller provskjutningar med ballistiska missiler.

Källa:
NBC News: UN Approves Watered-Down New Sanctions Against North Korea

Om Pär Lundqvist 775 artiklar
Pär Lundqvist är redaktör på infokorea.se. Han jobbar till vardags som politisk sekreterare för Liberalerna. Pär besökte Nordkorea 2012 och grundade därefter infokorea.se. Han nås lättast på par@infokorea.se eller @parlundqvist.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*