Spännande teorier om schamanismens roll i Nordkorea

Många har försökt att förklara Nordkorea och varför landet agerar som det gör. I boken ”Nordkorea – änden av tunneln” gör religionshistoriken Johan Engblom sitt försök. Han gör det utifrån sin långa erfarenhet från ett liv i Japan och Sydkorea och tar sitt avstamp i koreansk kultur och religiositet.

Johan Engblom reste och levde i Asien i över 20 år. Större delen av 1990-talet bodde han i Japans huvudstad Tokyo och var där knuten till den statliga radion NHK. Han forskade i Sydkorea under senare delen av 80-talet och besökte Nordkorea 1995. Han är numera hemkommen och bosatt i Sverige.

I sin bok har Engblom verkligen försökt få med lite av allt. Det är ett ambitiöst försök att skapa en helhetsbild av Nordkorea för läsaren. Han beskriver såväl religion och kultur som historiska händelser och personporträtt av landets två första ledare. Men i princip allt görs mot bakgrund av Engbloms teorier kring schamanismens påverkan på det nordkoreanska samhället och det är i dessa teorier som hans bok har sitt största värde.

Engblom menar, liksom många andra bedömare, att det nordkoreanska samhället i stor utsträckning är sprunget ur en mycket stark konfucianistisk tradition. Men han menar att detta inte fullt ut kan förklara Nordkoreas samhällsuppbyggnad eller den stora persondyrkan kring Kim-klanen, utan att förklaringen till denna istället går att finnas i en schamanistisk tradition.

Utifrån mina bristande kunskaper i koreansk religion har jag svårt att ifrågasätta Engbloms teorier, utan kan bara som lekman konstatera att de känns trovärdiga och det finns en logik i det han skriver. Särskilt intressant i detta hänseende är kanske hans jämförelse med Sydkorea. I Sydkorea finns en mängd religiösa sekter, med en persondyrkan som inte står den nordkoreanska långt efter. Det tydligaste exemplet kanske är de så kallade ”Moonies”, där ledaren Moon Sun Myung utnämnt sig själv till den reinkarnerade Jesus och sin hustru till dito heliga Maria.

LÄS MER:  Intressanta teorier om nationalismens betydelse för Nordkorea

Som helhet tycker jag att Johan Engblom skrivit en bra bok, som ger läsaren viktig grundkunskap kring Nordkorea. Ibland upplever jag dock boken som lite splittrad, då den vill skriva om och ta med mer än vad som är knutet till bokens kärna, dvs den koreanska religiositetens betydelse. Jag tänker t.ex på kapitlet om ”Sverige och Nordkorea”. Denna del känns lite apart och håller inte riktigt ihop med resten. Min upplevelse är att boken vunnit på att hålla fast vid ett tema. Därmed inte sagt att kapitlet i sig är ointressant, men boken som helhet lyfts inte.

Boken har ett logiskt upplägg och det är aldrig svårt att hänga med. Språket, bortsett från en del stavfel, är bra och gör boken väldigt lättläst. Detta gör att läsaren, trots ett kanske torrt innehåll, för en läsupplevelse som jag som Nordkoreaintresserad får beskriva som spännande.

Johan Engbloms bok är ganska kort, sin ambitiösa ansats till trots och blir därför i vissa avseende lite ytlig. Så för den som vill fördjupa sig ytterligare i Nordkorea, kan jag rekommendera Bertil Lintners bok ”Great Leader, Dear Leader”, som har en hel del likheter med Engbloms bok, men som tack vare sin längd kan erbjuda läsaren ett större djup.

Köp boken
Adlibris: Nordkorea – änden av tunneln?

Om Pär Lundqvist 775 artiklar
Pär Lundqvist är redaktör på infokorea.se. Han jobbar till vardags som politisk sekreterare för Liberalerna. Pär besökte Nordkorea 2012 och grundade därefter infokorea.se. Han nås lättast på par@infokorea.se eller @parlundqvist.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*