Noggrann genomgång av Nordkoreas politiska historia

Boken ”The Real North Korea” är en noggrant genomförd genomgång av Nordkoreas historia och politik. Andrei Lankov inleder sin bok med Kim Il-sungs hemkomst till Korea efter andra världskriget, fortsätter genom 50- och 60-talens framgångar för den unga nationen och hamnar via de senaste trettio åren, präglade kriser och svält, i en avslutning med en diskussion kring ett antal mer eller mindra tänkbara framtidsscenarion.

Andrei Lankov har vad som får beskrivas som unika erfarenheter av Nordkorea. Lankov var en sovjetisk utbytesstudent i Pyongyang på åttiotalet. Han har därefter ägnat hela sin karriär åt att studera det koreanska samhället. Genom att han talar flytande koreanska och genom sina många kontakter har han utvecklat en mycket stor kunskap och förståelse för det nordkoreanska samhället. Idag är han verksam som professor i historia vid Koomkinuniversitetet i Sydkoreas huvudstad Seoul.

Bokens verkliga ansats är att försöka förklara varför det nordkoreanska ledarskapet agerar som det gör. Det som utifrån ses som ett galet och tokigt agerande, beskriver Lankov som närmast logiskt baserat på den beskrivning av det nordkoreanska samhället som han genomför via boken. Slutsatsen han drar utifrån detta är att någon större förändring av det nordkoreanska samhället knappast är att vänta under det nuvarande ledarskapet. Dessa har ingenting att vinna på en förändring, utan många fruktar snarare för sina liv om det totalitära systemet skulle falla sönder.

Det är också denna fruktan för förändring som omöjliggör de marknadsekonomiska reformer á la Kina som många hoppas på. Lankov menar att sådana reformer skulle leda till en ökad kunskap om omvärlden, allra mest om Sydkorea, vilket i sin tur skulle öka kraven på snabba förändringar och i längden krav på regimens fall.

LÄS MER:  Intressant historia som döljs bakom predikningar

Samtidigt, skriver Lankov, är det information om omvärlden som krävs för att det Nordkoreanska samhället ska kunna luckras upp. Han beskriver sina dubier över att utländska påtryckningar, oavsett om de kommer från USA eller Kina och oavsett om det är aggresiva eller mer återhållsamma, inte kommer att leda till förändring. Fruktan hos det nordkoreanska ledarskapet är för stor och trycket från befolkningen för litet. Han menar att enda sättet att få till en förändring är att öka det inhemska trycket för en förändring. Detta ställer krav på att befolkningen vill ha förändring, vilket i sin tur ställer krav på kunskap om omvärlden och därmed kunskap om sitt eget lands stora tillkortakommanden.

Bokens stora genomgång av landet är väl genomförd, men den tillför inte speciellt mycket ny kunskap. Snarare känns det som en god sammanfattning av de olika skeenden som landet gått igenom. Upplägget är pedagogiskt, men, för att få plats med så mycket som möjligt, går författaren inte riktigt på djupet, vilket jag saknar.

Boken systematik gör den också lite opersonlig. Det finns inte så mycket kött och blod, då det är väldigt få nordkoreaner som kommer till tals eller som det berättas om. Jag tror att boken hade tjänat på att också berätta lite fler av de enskilda nordkoreanernas erfarenheter och synen på sitt land. Detta hade varit speciellt värdefullt i bokens beskrivningar av nordkoreanernas erfarenheter av livet i Sydkorea eller av den stora svältkatastrofen.

Det jag däremot inte saknar är anekdoter, ämnade att vara humoristiska. Lankov har systematiskt valt att utelämna dessa ironiserande historier, t.ex. om Kim Jong-ils golfspelande, som så många andra böcker om Nordkorea ofta innehåller. Detta ger boken ytterligare trovärdighet. Han har istället valt att blanda in texter, tydligt avskilda genom att texten är i gråa rutor, av mer alldaglig art för att skapa variation för läsaren. Här finner du t.ex. texter om innehållet i en nordkoreansk tidning, Pyongyang – Monumentens stad eller det nordkoreanska lönesystemet. Detta tycker jag lyfter boken.

LÄS MER:  Berättande utan spänning och känsla

Andrei Lankov
Andrei Lankov
är historiker, vilket märks på kvaliteten i bokens olika delar. Dess absolut starkaste sida är den noggranna historiska tillbakablicken, medan dess svagaste sidor berör författarens tankar om framtiden för Nordkorea. Här upplever jag texten som lite osammanhängande och ganska pratig. Det är synd, för hans tankar här är intressanta, men sättet de framförs på sänker i vissa avseenden trovärdigheten något.

Likaså märks det att Lankov inte skrivit boken på sitt modersmål, utan direkt på engelska. Vissa uttryck han använder känns krystade och språket och meningsbyggnaden känns ibland både felaktig och stolpiga. Detta är dock inget man retar sig på eller som sänker helhetsintrycket av boken.

Sammanfattningsvis är detta en god genomgång av det nordkoreanska samhället, med fokus på historia, politik och ekonomi, som jag absolut kan rekommendera till den som är intresserad av Nordkorea. För den som, liksom undertecknad, har ett djupare intresse är boken en värdefull repetition, men där bokens källförteckning ger det största mervärdet.

Köp boken:
Adlibris: The Real North Korea
Bokus: The Real North Korea
Bokus: The Real North Korea (E-bok)

Om Pär Lundqvist 775 artiklar
Pär Lundqvist är redaktör på infokorea.se. Han jobbar till vardags som politisk sekreterare för Liberalerna. Pär besökte Nordkorea 2012 och grundade därefter infokorea.se. Han nås lättast på par@infokorea.se eller @parlundqvist.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*