Varför genomfördes kärnvapenprovet nu?

Atombombsexplosion
Atombombsexplosion

Som vi rapporterat igår så genomförde Nordkorea under gårdagen sitt femte kärnvapenprov (Läs mer).

För oss som följer Nordkorea kom kanske inte provsprängningen speciellt oväntat. Kim Jong-un har vid flertalet tillfällen antytt att ett prov är på gång. Likaså har uttalanden i samband med de många missiltesterna det senaste antytt att Nordkorea snart kommer att kunna kärnvapenbestycka sina missiler.

Nej, det faktum att kärnvapenprovet genomfördes är inte förvånade. Dock blev jag förvånad över tidpunkten. Jag trodde att landet skulle vänta till senare i höst eller kanske till och med till våren. Så går det att få svar på frågan om varför provet skedde just nu? Jag ska försöka.

Jag kan in princip se tre dimensioner som skulle kunna förklara tidpunkten. Den första är omvärldsfaktorer. Historiskt sett har Nordkorea använt kärnvapen och provsprängningar som ett sätt att stärka sin förhandlingsposition. Denna gång tror jag inte att detta är en orsak och förklaringen till min tveksamhet stavas Kina. Relationen mellan Kina och Nordkorea tycks ha förbättrats något den senaste tiden. Samtidigt har Kinas relation till Sydkorea försämrats, med anledning av Sydkoreas beslut att tillsammans med USA upprätta ett missilförsvarssystem i landet. Nordkorea har ett starkt beroende av Kina, såväl politiskt som ekonomiskt, och det känns märkligt att Nordkorea nu äventyrar relationen med Kina genom att genomföra ett kärnvapenprov.

Med tanke på den förbättrade relationen till Kina gjorde dagens prov mig väldigt förvånad. Jag trodde Nordkorea skulle vänta längre. Min bild är att Nordkoreas position försämrats med dagens provsprängning och att landet nu står mer ensamt än tidigare. Utifrån tidigare kinesiska uttalande kommer jätten i öster inte kunna stillatigande se på när Nordkorea återigen bryter mot FN:s resolutioner.

LÄS MER:  Risk för försämrade relationer i världspolitiken

Utsikterna till förhandlingar mellan Nordkorea och omvärlden, till exempel genom förnyade sexpartssamtal, var sedan tidigare väldigt dåliga mot bakgrund av Nordkorea missilskjutningar. Omvärlden, främst USA, har ställa hårda krav om nedrustning för att sätta sig vid förhandlingsbordet. Krav som Nordkorea kraftigt avvisat. Nej, det finns helt enkelt ingen förbättrad position för förhandlingar att söka.

Provet kan också ha genomförts nu som ett svar på det G20-möte som genomfördes tidigare under veckan i kinesiska Hangzhou. Provsprängningen kan tolkas som en markering gentemot världens 20 starkaste nationer. Denna förklaring är dock ganska långsökt.

En tredje förklaring, med sikte mot relationer kring omvärlden, är en protest mot de tidigare militära övningar som USA och Sydkorea genomfört i Sydkorea. Men just nu pågår inga sådana övningar, så den förklaringen håller inte heller.

Nordkorea har tidigare också, genom sitt agerande, försökt att påverka Sydkoreanska val och den politiska processen i landet. Men just nu finns ingen sådan process att påverka i Sydkorea.

Den andra är inhemska nordkoreanska faktorer. Dagens provsprängning kommer på dagen 68 år efter att den nuvarande regimen grep makten över Nordkorea. Provsprängningen kan således ses som en makt- och styrkedemonstration och som ett bevis över den kontroll som regimen fortsatt besitter över landet. Detta skulle kunna förklara varför just gårdagen valdes, men det är nog på sin höjd en delförklaring.

Nordkoreas ledare Kim Jong-un vid ett militärbesök.
Nordkoreas ledare Kim Jong-un vid ett militärbesök.
Tidigare provsprängningar och provskjutningar har av många tolkats som ett sätt för Kim Jong-un att markera sin kontroll över landet. Men jag tror inte att så är fallet denna gång. Få ifrågasätter att den unge ledaren skulle ha kontroll över landet och jag tror inte att han skulle behöva genomföra dagens provsprängning för den sakens skull.

LÄS MER:  Måste alla män se ut som Kim Jong-un?

Samtidigt vet vi väldigt lite om vad som pågår i kulisserna i Nordkorea och det kan mycket väl vara så att mäktiga intressen inom militären behöver blidkas och att en fortsatt kärnvapenutveckling är nödvändig för att bibehålla stabiliteten inom maktsfären. Detta är med stor säkerhet en orsakerna till att Nordkorea väljer att gå vidare med sitt kärnvapenprogram.

Den tredje dimensionen är rent militärstrategiska faktorer. Nordkorea har provskjutit ett antal långdistansmissiler som landet hävdat skulle kunna kärnvapenbestyckas. Detta skulle enbart vara tomma hot om landet inte kan bevisa att man lyckats att förminska sina kärnvapenstridsspetsar för att passa på missilerna.

Således behövde Nordkorea fortsätta sin utveckling och genomföra sin provsprängning för att kunna tas på allvar framledes. Utan detta bevis blir det bara tom retorik. Häri tror jag den huvudsakliga förklaringen ligger. Nordkorea, och dess forskare, var helt enkelt klara och dagens tidpunkt låg i linje med landets planering för sin utveckling av kärnvapen.

Kommer det då att kommer fler prov? Såvida inte Nordkorea nått tillräckligt långt, vilket jag betvivlar, kommer vi med stor sannolikhet att se nya test.

Det som möjligen skulle kunna tala emot är Kinas agerande. Även om Kina påstår motsatsen är nog faktiskt Kina de enda som skulle kunna förmå Nordkorea att, åtminstone tillfälligt, avbryta sitt kärnvapenprogram. Läs mer om Kinas relation till Nordkorea här.

RelatedPost

Om Pär Lundqvist 775 artiklar
Pär Lundqvist är redaktör på infokorea.se. Han jobbar till vardags som politisk sekreterare för Liberalerna. Pär besökte Nordkorea 2012 och grundade därefter infokorea.se. Han nås lättast på par@infokorea.se eller @parlundqvist.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*