Vilken makt har Kim Jong-un?

Kim Jong-un
Kim Jong-un

När Kim Jong-il hastigt gick bort i december 2011 riktades omvärldens blickar mot den utnämnde efterträdaren Kim Jong-un. Även om successionsordningen varit officiell under en tid före det att hans far dog, var Kim Jong-un en för omvärlden okänd person. Det fanns få uppgifter om hans bakgrund och det finns fortfarande stor osäkerhet, till och med kring Kims verkliga ålder. Kim Jong-un fick inte heller den långa inskolning till ämbetet som Kim Jong-il.

Det fanns därför länge, och fortfarande finns, en stor osäkerhet kring hur säker Kim Jong-uns position egentligen är och vilken kontroll han har över det slutna landet. Spekulationerna fick ny fart efter utrensningen av Jang Song-thaek i december 2013. Jang Song-thaek, som var ingift farbror till Kim Jong-un, hade haft rollen som den unge ledarens mentor och den som fått uppgiften att växla över makten till Kim.

Gabriel Jonsson
Gabriel Jonsson

Gabriel Jonsson, docent och lektor vid institutionen för orientaliska språk på Stockholms universitet, menar dock att Kim Jong-un idag har full kontroll över landet. Jonsson tolkar utrensningen av Jang som ett sätt för Kim att konsolidera sin makt.

-Jag kan inte se någonting som antyder något annat än att han har kontroll över statsapparaten. Jag kan inte heller se någonting som tyder på att hans ställning är hotad, säger Gabriel Jonsson.

Kim Jong-un har den yttersta makten, men är beroende av lojala personer omkring sig. Gabriel Jonsson tror att avrättningen av Jang Song-thaek i princip enbart var ett sätt att konsolidera Kims makt, men att det också fanns sakpolitiska orsaker.

-Jang Song-thaek gick troligen för långt i sina kontakter med Kina och han lär dessutom ha varit en förespråkare för reformer. Avrättningen minskade därför ”risken” för reformer, säger Gabriel Jonsson.

LÄS MER:  Stora förändringar i det politiska toppskiktet

Han menar dock att Kim Jong-un har tagit makten över ett annat land än det Nordkorea Kim Jong-il tog över efter sin far. I efterdyningarna av den svåra försörjningskrisen på 90-talet har stora förändringar ägt rum. Regimens kontroll över befolkningen har luckrats upp och nordkoreanerna är idag mer upplysta om omvärlden än man tidigare varit.

Många nordkoreaner flydde under 90-talskrisen över gränsen till Kina i norr, men håller fortfarande kontakten med sina släktingar i Nordkorea. Det finns också ett relativt stort antal nordkoreaner som regelbundet reser mellan de bägge länderna, främst på grund av en allt större gränshandel. Gabriel Jonsson säger att så mycket som en halv miljon nordkoreaner har varit i Kina, varav de flesta kommer tillbaka och då med en annan referensram än sin egen. Besöket vidgar vyerna för många nordkoreaner. På detta sätt börjar mer och mer information om förhållandena utomlands att tränga in i Nordkorea.

Sydkoreas huvudstad Seoul
Sydkoreas huvudstad Seoul

Kontrollen är fortfarande järnhård kring vad myndigheterna släpper ut för information och i intern media rapporteras bara dåliga saker om omvärlden. Men det lär bli svårare och svårare för regimen att hantera befolkningens kunskaper om de goda levnadsvillkoren för framför allt kineser och sydkoreaner. Många spekulerar i om denna kunskap kan utgöra grogrunden för uppror bland befolkningen, men Gabriel Jonsson tror inte på något sådant inom en snar framtid. Befolkningen saknar praktiska möjligheter till protester.

-Den politiska kontrollen gör att det är svårt att driva en opposition. Så länge den högsta ledningen är enig kommer det nog inte att ske, säger Gabriel Jonsson och tillägger att om man inte har mat för dagen, hur ska man då kunna ha möjlighet att störta regeringar?

LÄS MER:  Hög nordkoreansk tjänsteman död i bilolycka

Men samtidigt som kontrollen försvårar för eventuella protester, gör mer information kontrollen svårare. Fast även om kontrollen har minskat finns inga tecken på att regimen har tappat kontrollen. Det finns ingen grogrund för en ny regim, då partiet och den nuvarande regimen dominerar så totalt.

Gabriel Jonsson ser inga tecken på en spirande pragmatisk socialism, liknande den som gjort Kina till världens näst största ekonomi. De förändringar av den nordkoreanska ekonomin som idag syns har snarare skett på en lägre nivå. Gabriel Jonsson talar om marknadsekonomi underifrån, där marknader uppstått i det vakuum som uppstod efter sammanbrottet av landets försörjningssystem, eller som Gabriel Jonsson beskriver det: -Nöden är uppfinningarnas bästa moder.

Marknadsekonomi i Kina
Marknadsekonomi i Kina

Många frågar sig varför reformerna nått Kina, men inte Nordkorea, men Gabriel Jonsson menar att liknelsen haltar då det finns betydande skillnader. För det första var Kina inte alls lika isolerat som Nordkorea är. Kina går helt enkelt inte att stänga till lika lätt. Nordkorea är mindre och har bara två landgränser. Regimen har på detta sätt lyckats att minimera influenserna utifrån och därmed kravet på förändringar.

Sedan kommer reformer obönhörligen innebära ökade kunskaper om grannarna i Sydkorea. Kunskaper som kommer att utgöra ett hot mot regimen i Pyongyang. Kina saknar detta broderland för jämförelser. Taiwan var för litet för att utgöra ett hot som jämförelse. I takt med ökade kunskaper om levnadsförhållandena i Sydkorea hos nordkoreanerna skulle kravet på reformer sannolikt öka, vilket på sikt skulle var ohållbart för regimens överlevnad.

I Kina föregicks reformerna av inre stridigheter inom kommunistpartiet på grund av en rad dåliga beslut. Detta gav upphov till en viss reformiver inom partiet. Idag är det tillväxten som skapar stöd för regimen.

LÄS MER:  Om kulturens roll för det splittrade Korea
Kim Jong-un under sitt nyårstal i januari 2014.
Kim Jong-un under sitt nyårstal i januari 2014.

I Nordkorea är maktkoncentrationen alldeles för stor för att motsvarande reformiver skulle uppstå. I de övre politiska skikten är man beroende av att dagens system består. I dagsläget har den nordkoreanska regimen inget att vinna på reformer och Gabriel Jonsson menar att det enda hotet mot Kim Jong-uns position utgörs av hans egen hälsa.

-Nordkorea är ett uthålligt system. Hittills har bara döden kunnat skilja en Kim från makten. Skulle någon försöka att störta honom, skulle denne med stor sannolikhet tillhöra övre skiktet, vilket i sin tur skulle borga för att dagens system trots allt skulle bestå, avslutar Gabriel Jonsson.

RelatedPost

Om Pär Lundqvist 775 artiklar
Pär Lundqvist är redaktör på infokorea.se. Han jobbar till vardags som politisk sekreterare för Liberalerna. Pär besökte Nordkorea 2012 och grundade därefter infokorea.se. Han nås lättast på par@infokorea.se eller @parlundqvist.

Bli först med att kommentera

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte.


*